Продажба на обекти

Директно от строителя 
042 602205

gladston

Технология

 

Причини за образуване на пукнати в бетона

 • Има много причини за напукването на пресния бетон, като основната е свързана с прекомерно високо съдържание на вода и бързото й извеждане, следствие на високи температури или силен вятър.
 • Допълнителни причини могат да бъдат механични натоварвания (статични или вибрационни) на конструкцията преди достигане на безопасна якост или третиране с неблагоприятни химически вещества.
 • Пукнатини, причинени от външно температурно влияние възникват, когато температурата на бетона е по-висока от температурата на околната среда.
 • При изливането на големи обеми бетон-например при високи колони и подпори, често пъти може да се наблюдава напусване, следствие от естественото свиване на бетона при изсъхване.
 • При изливане на плочи напукването може да се дължи на недостатъчно дебел слой бетон върху армировката

Общи съвети за избягване на пукнатините при пресния бетон:

 • Уверете се, че основата е добре уплътнена и не поддава при натиск
 • Уверете се, че основата, формата и кофражът са мокри точно преди изливането на бетона
 • Не добавяйте вода на готови бетонови смеси – контролът става при производството, не при изливането. Добавянето на вода на строителния обект може само да навреди.
 • Изпълнете дилатационни фуги, където е необходимо, за да компенсират разширяването
 • Ограничете температурните разлики, като защитите бетона чрез надежна термозащита-покрийте го със специални термозавивки ако е на открито, загрейте с газови горелки въздуха в затворените помещения и т.н.
 • Започнете да обработвате повърхностно бетона възможно най-скоро след изливане
 • За втвърдяването на бетона е необходимо точно определено време. Съкращаването или удължаването му влияят само негативно.
 • Осигурете заслон против обветряне и/или третиране на пресния бетон със съответните химически вещества (на силиконова или парафинова основа), които предотвратяват бързото изпаряване и свиването на бетона.
 • Осигурете пръскане на вода във вид на мъгла веднага след полагането на бетона.
 • Прекалено високата скорост на бетониране винаги води до компромис в резултата
 • Рискът от засъхване при обикновения бетон расте с класа на якост
 • Оставете бетона в кофража колкото е възможно по-дълго

Подготовка за бетониране

 • Почистете кофража добре и нанесете равномерен слой кофражно масло
 • Уплътнете основата и намокрете кофража точно преди изливането на бетона
 • Създайте организация за следене и предвиждане на климатичните условия. Съобразете се с тях.
 • Поръчайте бетона навреме в "Стара Загора Проект" ЕООД и уговорете класа, количеството и часа за доставка

beton izlivaneИзливане на бетона

 • Избягвайте разслояването на бетоновата смес, следствие от изливането от голяма височина (над 1.5 м). Ако височината на падане е по-голяма от 1.5 м, използвайте улей или специални забавящи тръби и маркучи
 • Изливайте бетона на точното място, а не го местете и разпределяйте прекомерно с гребла – това влошава качествата му
 • Ако е необходимо да се разпределя бетона, използвайте лопати или гребла, а не уплътняващи уреди като например вибратори
 • В стени бетонът се полага на пластове с дебелина не повече от 50 см и след като се уплътни се излива новия пласт
 • Уверете се, че имате на разположение стабилна работна платформа, която може да издържи тежестта на бетонната смес и работници

Уплътняване на бетона

 • Не допускайте в бетоновата смес на строителния обект да се добавя вода, под предлог по-лесна обработваемост или друга причина. Контролът на водното съдържание става само в бетоновия център на "Стара Загора Проект" ЕООД след прецизни измервания на количеството вода, влажността на пясъка, инертния материал и другите съставки
 • Уплътняването на бетона да става в рамките на един час след полагането.
 • Използвайте вибратор за бетон с подходяща честота на трептене според консистенцията на бетона и диаметър според армировката.
 • Времето за вибриране не трябва да бъда прекалено кратко и в никакъв случай прекалено дълго-времето се определя от опитен строител.
 • Да се избягва контакта на вибратора за бетон с арматурата или кофража.
 • При уплътняването на току-що излят бетонов слой вибраторът трябва да проникне в долния, вече уплътнен слой, за да се постигне добро смесване.
 • Проверете кофража и фугите - при уплътняване с вибриране е възможно да се появят течове.
 • Когато повърхността на бетона се заглади спрете с уплътняването

beton p

Последващи грижи за бетона

 • Използвайте вещества за повърхностна обработка, които се нанасят на бетона чрез изпръскване и образуват водонепропусклив запечатващ слой. Това намалява съществено скоростта на изпаряване на водата, съответно бетонът постига по-голяма здравина, преди свиването да предизвика пукнатини по повърхността му.
 • Осигурете пръскане на вода във вид на мъгла веднага след полагане на бетона.
 • Покрийте с паронепропускливо фолио, найлон, рогозки или други материи бетона. Покриването да става чек след като повърхността достигне достатъчна здравина да издържи покритието.

tablica betonbeton polagane