Продажба на обекти

Апартаменти за директна продажба от строителя

 

gladston За повече информация:
042 602 205

 

Сертифицирани продукти

бетони с клас по якост на натиск от В10 до В40

  • бетони с клас по водонепропускливост Вв0.6;Вв1.0
  • бетони с клас по мразоустойчивост Вм150
  • бетони изготвени със сулфатоустойчив цимент
  • строителен разтвор за зидария

Освен пълната гама бетони и строителни разтвори, “Стара Загора Проект” ЕООД произвежда и такива по специални рецепти на клиента (предписан бетон), както и всякакви видове инертни материали - пясък, чакъл, филц и др.

 

Сертификати за бетони

 

Сертификати за сулфато-устойчиви бетони

 

Сертификати за водо-непропускливи бетони

Сертификати за мразоустойчиви бетони