Продажба на обекти

Директно от строителя 
042 602205

gladston

Качество

Качеството на продуктите се гарантира от:

  • Система за управление на качеството ISO 9001:2000
  • Система за производствен контрол на суровините и произвежданите бетони и разтвори.

Рецептите са разработени на база изискванията за клас по якост на натиск, консистенция, максимално зърно на едрия добавъчен материал, вид на цимента и добавките въз основа на лабораторни проби, спазвайки изискванията за свойствата на бетонната смес и втвърдения бетон.

Освен пълната гама бетони и строителни разтвори, “Стара Загора Проект” ЕООД произвежда и такива по специални рецепти на клиента (предписан бетон).

За подобряване качествата на бетонната смес и втвърдения бетон се използват пластификатори, добавки за зимно бетониране и други химични добавки.