Продажба на обекти

Директно от строителя 
042 602205

gladston

Комплексна услуга - Кофраж + Бетон + Арматура + Изкоп

От началото на 2015 г. в помощ на своите партньори Стара Загора Проект конфигурира нов продукт, който включва:

Бетон

Бетонът е композитен строителен материал, получен в резултат от втвърдяването на смес от цимент, вода, пясък, трошен камък химични и/или минерални добавки.

Арматура

Във всяка стоманобетонна конструкция, съществено влияние указва армировката В някои специфични приложения (главно настилки) се използва армиране със стоманени или полимерни фибри (дисперсно армиран бетон).

Изкоп

Масов изкоп на земни маси и извозване

Не се колебайте да попитате за комплексната ни цена за  Бетон+Арматура+Изкоп

Според Вашите нужди ние ще направим най-добрата оферта!