Продажба на обекти

Апартаменти за директна продажба от строителя

 

gladston За повече информация:
042 602 205

 

От 2004 г. фирмата започва нова дейност – строителство на Жилищни сгради с ОСД и строителни услуги.

В областта на строителството фирмата има изградени и въведени в експлоатация жилищни, производствени и офисни сгради.

 

Жилищна сграда с ОСД и гаражи на ул.”Свети Княз Борис” №15 с РЗП 1400 кв.м. – реализация на 100%

 

Жилищна сграда с ОСД и гаражи на ул. ”Христо Ботев” №102 (ъгъла с ул. “У. Гладстон) с РЗП 3700 кв. м. – реализация на 100 %

 

Жилищна сграда с ОСД и гаражи на ул.”Армейска” №13 с РЗП 9079 кв.м, – реализация на 90 %

 

Офис сгради на фирма “Нолина”

 

Офис и производствена сгради на фирма “Проект М”

 

Офис на фирма “Камини Колев”

Офисни и производствени сгради на фирма “Градус”
Офисни и производствени сгради на фирма “Тошо Видев”.
Жилищна сграда с ОСД и гаражи на ул. ”З. Княжевски” № 6 с РЗП 1600 кв. м. – реализация на 100 %