Продажба на обекти

Апартаменти за директна продажба от строителя

 

gladston За повече информация:
042 602 205

 

Обекти

Стара Загора проект ЕООД произвежда бетон за изграждането на жилищни сгради, производсвтени предприятия, промишлени и сгради.

С бетон от Стара Загора проект ЕООД са изградени и Mall Galeria, Pakr Mall и Carrefour.

От 2004 г. фирмата започва нова дейност – строителство на жилищни сгради и строителни услуги. В областта на строителството фирмата има изградени и въведени в експлоатация жилищни, производствени и офисни сгради.