Стара Загора Проект ООД

Данни за контакт

Адрес:
Калояновско шосе 1

e-mail: sz_proekt_sales@abv.bg

e-mail: sz_proekt@abv.bg

GSM: 0889 43 70 82 - Търговски отдел

GSM: 0887 80 71 50 - За заявки

GSM: 0889 47 71 40 - Отдел Счетоводство

GSM: 0888 37 51 71 - Диспечер


Стара Загора 6000

Телефон: 042 602 205

Факс: 042 602 245

http://www.szproekt.com