Продажба на обекти

Директно от строителя 
042 602205

gladston

висококачествени бетонови смеси

1Стара Загора Проект ЕООД произвежда и предлага на пазара висококачествени бетонови смеси: сулфатоустойчив бетон, водонепропусклив бетон, водоплътен бетон, мразоустойчив бетон, замазка, цименто-пясъчнен разтвор, варови разтвори, инертни материали, пясък, чакъл, филц, вар и др. Фирмата разполага със специализирани транспортни средства - бетоносмесители, бетонпомпи, миксер - помпа и товарни автомобили.

Фирмата е правоприемник на съществуващата от 1948 година “Проектанска организация”. До 2000 година дружеството е  в структурата на Министерство на регионалното развитие и благоустройство гр. София с основен предмет на дейност – научни изследвания, внедряване, проучване и проектиране в сферата на териториалното устройство, градоустройство, жилищни и обществени сгради и други услуги и дейности. 

В началото на 2000 година “Адел” ЕООД гр. Стара Загора закупи 80 на сто от дяловете на “Стара Загора Проект” ЕООД,  на 29.12.2000 г. и останалите 20 на сто. От 2000 г. основен предмет на дейност е производството на бетонови смеси и варови разтвори.